Jadual Pembentangan


19 Jun  2013 / 10 Syaaban 1434H (Rabu)
Dewan Bakawali, Puri Pujangga, Universiti Kebangsaan Malaysia
Masa
Aktiviti
8:00 – 8:30 Pagi
Pendaftaran
8:30 – 9:00 Pagi


9.00  - 9.30 Pagi
SIDANG 1

Moderator:  Tn. Hj. Shamsul Azhar Yahya

Pembentang Jemputan 1:
Kualiti Guru j-QAF Dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan
Oleh: Prof. Madya Dato’ Dr.  Ab. Halim Tamuri
Jabatan Kepimpinan dan Polisi Pendidikan,
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pembentang Jemputan 2:
Pelaksanaan dan Pencapaian Program j-QAF Sekolah-Sekolah di Malaysia
Oleh: Dr. Misnan Jemali
Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan,
Universiti Pendidikan Sultan Idris.
9:30 – 10:00 Pagi
Ucapan Perasmian:
Oleh:YBhg. Dato' Hj. Othman Mustapha
Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
10.00 – 10.30 pagi
Minum Pagi
10.30 – 12:30 Pagi
SIDANG 2
Moderator: Prof. Dato’ Paduka Zakaria Stapa
12:30  – 2:30 Petang
Makan Tengahari dan Solat Zuhur
2:30 – 5:00 Petang

SIDANG 3
Moderator: Dr. Kamarulzaman Abd. Ghani

Pembentang Jemputan 3:
Memperkasakan Pengajaran dan Pembelajaran j-QAF
Oleh: YBhg. Tuan Haji Abdullah Md. Din
Pengarah, Bahagian Pendidikan Islam,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pembentang Jemputan 4:
Penilaian Impak Program j-QAF
Oleh: Pn. Nasithah Abdul Hamid
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia
4.30 – 5.00 Petang
Minum Petang dan Rehat
5.30 Petang
Bersurai

20 Jun 2013 / 11 Syaaban 1434H (Khamis)
Dewan Bakawali, Puri Pujangga, Universiti Kebangsaan Malaysia
Masa
Aktiviti
8:00 – 8:30 Pagi
Pendaftaran
8:30 – 10.30 Pagi
SIDANG 4

Moderator: Prof. Dr. Jawiah Dakir

Pembentang Jemputan 5:
Penelitian dan Pemahaman Terhadap Model
Program j-QAF
Oleh: Prof. Madya Dr. Asmawati Suhid
Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan,
Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia.

Pembentang Jemputan 6:
Pembangunan dan Penilaian Perisian Kursus Multimedia Program j-QAF
Oleh: Prof. Madya Dr. Hj Maimun Aqsa Lubis
Jabatan Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran,
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

10.30 – 11.00 Pagi
Minum Pagi
11.00 – 1:00 Petang
SIDANG 5

Moderator: En. Mohd Khamal Md Daud

Pembentang Jemputan 7:
Perlaksanaan dan Pencapaian Program j-QAF Sekolah-Sekolah di Malaysia
Oleh: Pn. Fazlulain Mohd Yunus
Institut Pendidikan Guru Malaysia

1.00 – 2.00 Petang
Makan Tengahari dan Rehat
2.00 – 5.00 PetangSIDANG 6

Moderator: En. Othman Loman

Pembentang Jemputan 8:
Program j-QAF Dalam Pembangunan Akhlak Pelajar:
Analisa Dari Sudut Profesionalisme Perguruan j-QAF
Oleh: Dr. Zaharah Hussain
Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan,
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya.

Pembentang Jemputan 9:
Perkongsian Amalan Terbaik Perlaksanaan j-QAF di sekolah
Oleh: Pn. Khalilah Yahaya
Guru Besar, Sek Keb Desa Pandan.
5.00 – 5.15 petang
Resolusi : Tn. Hj Abrar Idris
5.15 – 5.30 petang
Ucapan Penutup: Prof. Dato’ Dr. Yusof Othman
5.30 – 6.00 petang
Minum Petang dan Bersurai

JADUAL PEMBENTANGAN
SIDANG 2
19 Jun  2013 / 10 Syaaban 1434H (Rabu)
10.30 Pagi - 12.30 Tengahari
Moderator: Prof. Dato' Paduka Zakaria Stapa (UKM)
Bil
Nama
Tajuk
1
Abd Aziz Mahayudin

Laporan Jernal Reflektif Guru Pelatih j-QAF : Apakah Isu Yang Ditulis ?
2
Abdullah Yusoff, Che Rabiaah Mohamed, Che Noorwani Che Wil, Azhari Muhamood & Halim Wan Ibrahim
Pengetahuan Tentang Pendidikan Khas Dalam Kalangan Guru Pelatih Program j-QAF Minor Pendidikan Khas
3
Md Zuki Hashim

Permasalahan Amalan Pengajaran Dalam Kalangan Guru Pelatih Praktikum j-QAF
4
Mohd Razimi Husin


Mengenal Pasti Ciri-Ciri Gaya Pembelajaran Murid Sukar Belajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam dan j-QAF

SIDANG 3
19 Jun  2013 / 10 Syaaban 1434H (Rabu)
2.30 Petang - 5.00 Petang
Moderator: Dr. Kamarulzaman Abd. Ghani (UKM)
Bil
Nama
Tajuk
1
Mohd Mazhan Tamyis &
Sharifah Nor Puteh
Tahap Keprihatinan Guru j-QAF Dalam Melaksanakan Inovasi Program Pemulihan Jawi
2
Mohd Zamri Murah
Isu-Isu Pengkomputeran Jawi
3
Norliza Hussin, Fahimah Ali Hassan & Khadijah Abdul Razak
Isu Dan Cabaran Terhadap Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah

4
Sabariah Bahrun, Saiful Akhyar Lubis & Fakhrul Adabi Abdul Kadir
Pelaksanaan Model Pemulihan Jawi J-QAF Sekolah Rendah di  Sabah

5
Fahimah Ali Hassan

Amalan Pengajaran Model 6 Bulan Khatam Al-Quran Program j-QAF Dalam Tilawah Al-Qur’an  Sekolah Kebangsaan Daerah Jasin Melaka
6
Nurfadilah Mohamad & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif
Penguasaan Kemahiran Tilawah Al-Quran Menerusi Program j-QAF: Kajian Kes di Melaka

SIDANG 4
20 Jun 2013 / 11 Syaaban 1434H (Khamis)
8.30 Pagi - 10.30 Pagi
Moderator: Prof. Dr. Jawiah Dakir (UKM)
Bil
Nama
Tajuk
1
Bhasah Abu Bakar, Noorhayati Hashim, Yuslina Mohamed & Mohamed Najib Jaafar
Impak Kekerapan Pembacaan Al-Quran Dalam
Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

2
Noor Jamaliah Ibrahim,
Zaidi Razak, Mohd Yamani Idna Idris,Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Noorzaily Mohamed Noor,
Emran Mohd Tamil & Noor Naemah Abdul Rahman
Mobile Application Of Al-Quran And Arabic Language For Interactive And Self Learning Assistant For Support In j-QAF Learning: A Survey

3
Amal Hayati Md. Nor

Tahap Pelaksanaan Pengajaran Model 6 Bulan Khatam Al-Quran Program j-QAF di Negeri Selangor
4
Zakaria Din @ Nasirudin
Kaedah Haraki : Satu Inovasi Dalam Pengajaran al-Quran
5
Zairul Anuwar Jamriy, Ibrahim Hashim
& Misnan Jemali

Strategi Pengajaran Pemulihan Jawi j-QAF di Sekolah Kebangsaan Negeri Perak

 SIDANG 5
20 Jun 2013 / 11 Syaaban 1434H (Khamis)
11.00 Pagi - 1.00 Tengahari
Moderator: En. Mohd Khamal Md Daud (BPI)
Bil
Nama
Tajuk
1
Ahmad Zakuan Md Khudzari,
Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Hanan Hamzah
Teknik Pengajaran Kosa Kata Arab Melalui Nyanyian: Asas Pengetahuan Yang Perlu Ada Pada Guru Bahasa Arab j-QAF
2
Ainon Wazir & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff
Pengetahuan Isi Kandungan Bahasa Arab Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah: Satu Tinjauan Awal
3
Wan Sakiah Wan Ngah, Kamarulzaman Abdul Ghani &
Maimun Aqsha Lubis
Sikap Terhadap Membaca Dalam Kalangan Murid Bahasa Arab Di Sekolah Rendah

4
Majdan Paharal Radzi

Pendekatan Kaedah Mnemonik Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (j-QAF)
5
Paharudin Arbain &
Misnan Jemali
Pencapaian Tilawah Al-Quran Program j-QAF Di Perak : Suatu Tinjauan Awal
6
Rofishah Rashid &
Hailan Salamun
Pengupayaan Kepimpinan Guru  j-QAF


SIDANG 6
20 Jun 2013 / 11 Syaaban 1434H (Khamis)
2.00 Petang - 5.00 Petang
Moderator: En. Othman Loman (IPG)
Bil
Nama
Tajuk
1
Hazrisum Mohd Razali

Penerapan Konsep Ta’dib Dalam Pengajaran Ibadah Solat di Sekolah Rendah
2
Normazla Ahmad Mahir, Haliza Harun & Arnida Abu Bakar

Using Fun Learning Approach (Songs) To Enhance Arabic Language Acquisition Among Year 1 and 2 Pupils In Selected Primary Schools
3
Sumaiyah Sulaiman
Normah Mohd Ariff
Jamaliah Rani
Nurul Hudaa Hasan
Sabri Ahmad Zabidi
Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Guru Pelatih j-QAF Mengikut Persepsi Pensyarah

4
Mohd Yusri Kamarudin
Kamarulzaman Abd. Ghani
Amalan Pentaksiran Bahasa Arab (PKSR)
Sekolah Kebangsaan di  Melaka
5
Zuraidah Othman
Penerapan Nilai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Model Khatam Al-Quran j-QAF
6
Siti Faizah Said & Asmawati Suhid
Pendekatan Teknik Kolaborasi dalam Model Khatam Al Quran j-QAF

No comments:

Post a Comment